Sähköautot tulevaisuuden asuinympäristön ja lainsäädännön muuttajina

Sähköautot tulevaisuuden asuinympäristön ja lainsäädännön muuttajina

Sähköauto on keksitty jo 1800-luvun lopulla, ja se on polttomoottorilla toimivaa autoa vanhempi. Uudelleen sähköauto on päässyt valtaamaan markkinoita 2010-luvulla. Kun polttomoottorien tekniikka kehittyi, ne sivuuttivat sähköauton nopeampina ja tehokkaampina. Tänä päivänä asutuskeskuksissa kärsitään liikenteen päästöjen pilaamasta ilmasta ja liikenteen melusta. Sähköauto on lähes äänetön, eikä se tuota saasteita ilmaan, ja se onkin vaihtoehto etsittäessä keinoja asuinympäristön viihtyisyyteen ja terveellisyyteen.

Sähköauton hankintatuki ja verotus

Valtio tukee uuden sähköauton ostajaa 2 000 euron hankintatuella ajalla 2018–2021. Verotus ajoneuvoveron ja käyttövoimaveron osalta on kevyempi kuin polttomoottoriauton. Tällä hetkellä sähköauton latauksesta työpaikan latauspisteestä verotetaan 30 euroa kuukaudessa. Voidaan kysyä, kuinka suuri kannustin hankintatuki auton ostajalle on? Hankintatuen saa enintään 50 000 euron sähköautoon, jolloin tuki on vain murto-osa hinnasta. Tulevaisuudessa sähköautojen käyttöä voitaisi edistää veroratkaisuin ja hankintatuen korotuksella.

Kenelle sähköauto sopii

Uuden auton ostaminen tulisi aina olla harkittu päätös. Sähköautoon vaihdettaessa on huomioitava kalliimpi hinta. Kuinka paljon on mahdollisuutta ja halua käyttää rahaa autoon? Onko oma auto välttämätön? Minkälaisiin matkoihin ja kuinka usein autoa tarvitaan? Voiko työnantaja tai taloyhtiö tarjota mahdollisuuden yhteisautoon? Ostaja, jolle ympäristökysymykset ovat tärkeitä, valitsee luultavasti täyssähköauton. Sähköauto voidaan hankkia myös kokeilun halusta ilman ennakkoluuloja.

Syrjäseudulla asuvalle sähköauto ei vielä nyt ole paras mahdollinen valinta. Pitkän sähkökatkoksen aikana autoa ei pysty lataamaan. Sähköauton käyttö vaatii latauksen vuoksi liikkumisen suunnittelua etukäteen, jos se on talouden ainoa auto. On myös epäilty sähköauton toimivuutta kylmissä olosuhteissa. Sähköä auto kuluttaa pakkasella ajettaessa tavallista enemmän. Kokemuksia sähköauton käyttäytymisestä eri sääolosuhteissa tulee käytön yleistyessä lisää. Niiden perusteella tehdään kehittämistyötä auton käyttökelpoisuuden parantamiseksi.

Sähköautojen yhteiskäyttö ja vuokraaminen

Helppo tapa tutustua sähköautoon on sen vuokraaminen. Oman tarpeen mukaan auton voi vuokrata joko päiväksi tai vaikka kuukaudeksi tai pidemmäksi aikaa. Suuntaa antava päivävuokra on 45–56 euroa riippuen viikonpäivästä ja kuukausivuokra auton mallista riippuen 700–900 euroa kuukaudessa. Ajettuihin kilometreihin perustuvaa laskutusta myös käytetään, jolloin esimerkiksi 20 kilometrin matka maksaisi 7–11 euroa. Eräänä edellytyksenä sähköautojen vuokraustoiminnan lisääntymiselle jatkossa on vuokrauspisteiden lisääminen.

Sähköauto on mahdollista vuokrata myös taloyhtiöille asukkaiden käyttöön tai työnantajat voivat vuokrata sähköauton työntekijöiden käyttöön. Asukkaiden käytettävissä oleva sähköauto vähentää oman auton tarvetta, jos ajetaan lyhyitä matkoja kaupungissa. Kustannukset vähenevät myös siksi, että omaa autotallipaikkaa ei tarvita. Jos yhteisautot jatkossa yleistyvät, autojen määrä liikenteessä vähenee ja päivittäisiä ruuhkia ei muodostu. Eräs mahdollisuus on, että yhteisautoa ei käytetä, ja sähköauto hankitaan perheen toiseksi autoksi.

Sähköautoilun haasteita tulevaisuudessa

Sähköauton yleistyminen tulevaisuudessa asettaa uusia haasteita intrastruktuurin suunnitteluun ja rakentamiseen. Uusien rakennusten suunnittelussa on huomioitava sähköautojen käytön edellytykset. Latauspisteitä on löydyttävä ja sähkösuunnittelussa pitää huomioida latausten aiheuttama sähkön kulutuksen lisääntyminen. Sähköauton käyttömahdollisuuksien parantamiseksi on rakennettava kattava latauspisteiden verkko. Sähköautojen yleistyminen koskee myös liikennesuunnittelua. Koska sähköauton ääni on hiljainen, miten se vaikuttaa mahdollisuuksiin havaita lähestyvä ajoneuvo? Vaatiiko jalankulkijoiden turvallisuus joitakin uusia järjestelyjä?

Täysin huoltovapaata autoa ei ole. Sähköauto tarvitsee vähemmän huoltoa kuin polttomoottoriauto. Huollon hinta vaihtelee automerkin ja huoltamon mukaisesti. Perushuolto säännöllisin väliajoin on kuitenkin välttämätön. Jotta auto pysyisi luotettavana ja turvallisena, on sähköjärjestelmän toimivuus osana huoltoa tärkeä. Sähköautojen asiantunteva huolto edellyttää huoltamoiden henkilökunnan lisäkoulutusta ja perehdytystä. Samoin katsastusasemien työntekijöiden osalta on varmistettava, että heillä on riittävä osaaminen sähköautojen katsastukseen.

Sähköautot tulevat ammattikäyttöön

Suuret autovalmistajat, kuten Volvo, Tesla ja Daimler, kehittelevät sähkörekkaa. Yritysten mukaan sähkörekka voi yhdellä latauksella kulkea 300 kilometriä. Tästä syystä se sopii vain lyhyisiin kuljetuksiin. Sähköauton hiljainen ääni on hyöty, joka korostuu erityisesti rekka-autojen kohdalla. Kun autosta ei lähde melua, voi jakelu- ja kuljetustehtäviä suorittaa riippumatta vuorokauden ajasta asukkaita häiritsemättä. Koska sähkörekka on vasta suunnittelu- ja testausvaiheessa, ei hyötyjä pystytä vielä täysin arvioimaan.

Sähköllä kulkevat bussit ovat jo käytössä. Suomessa on otettu käyttöön kaupunki- ja lähiliikenteeseen sähköbusseja. Bussi kulkee yhdellä latauksella noin 250 km. Tästä syystä ne sopivat lähiliikenteeseen. Pohjolan liikenne on aloittanut liikennöinnin 30 täyssähköbussilla. Käyttömahdollisuuksia lisää seikka, että ne eivät ole sidoksissa tiettyihin reitteihin. Matkustusmukavuutta lisää bussin hiljainen ääni. Matkustaja voi häiriintymättä keskittyä vaikkapa työskentelyyn tietokoneella tai lepäämiseen matkan aikana.

Sähköautoilu avaa uusia mahdollisuuksia

Jos sähköautot yleistyvät jatkossa, ne tarjoavat yksityishenkilöille ja yhteisöille monia uusia mahdollisuuksia. Yritykset ja yhteisöt voisivat nykyistä enemmän näyttää esimerkkiä ja hankkia yhteisautoja työntekijöille. Taloyhtiöt voisivat hankkia asukkaiden käyttöön sähköautoja yhteiskäyttöön. Asia on merkityksellinen uusien asuinalueiden suunnittelun kannalta. Parkkipaikkoja ei kaavoituksessa tarvitse olla yhtä paljon kuin tällä hetkellä, koska useampi kotitalous käyttää samaa yhteisautoa. Yksityisen kotitalouden kannalta yhteisauto merkitsee autoiluun liittyvien menojen vähenemistä.

Koska sähköä käytetään energian lähteenä, tulee sähkönkulutus lisääntymään sitä mukaa kun sähköautoilu yleistyy. Koska sähköautokanta teillämme lisääntyy hitaasti, on aikaa varautua lisääntyvään sähköntarpeeseen. On myös selvitettävä, minkälaiset vaatimukset sähköautoilun lisääntyminen aiheuttaa sähköverkolle. Kattava latauspisteiden verkosto teiden varsilla mahdollistaisi pidempien matkojen ajamisen sähköbusseilla ja -rekoilla. Tulevaisuudessa sähkörekat ja sähköbussit voidaan varustaa niin, että ne keräävät ja välittävät tietoa vaikka olosuhteista liikenteessä tai sään muutoksista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top